Zdarzenie nr 9 z dnia 8 lipca 2017 r. – skręcenie linek „twist”

Opis zdarzenia – Skok na zadanie „kamera-tandem”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu czasza gwałtownie weszła w głębokie obroty w lewą stronę, wystąpiło zjawisko tzw. „twista”. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Prawdopodobną przyczyną było odhamowanie prawej linki sterowniczej. W czasie oględzin czaszy, stwierdzono że prawy uchwyt sterowniczy znajdował sie poza miejscem zahamowania linki sterowniczej. Nie znaleziono innych przyczyn skręcenia linek nośnych podczas procesu otwarcia. Prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia był błąd w układaniu spadochronu.

Profilaktyka – Sprawdzono stan techniczny taśm nośnych, uchwytów sterowniczych i systemu hamowania czaszy głównej do otwarcia. Omówiono zdarzenie z osobą, która układała spadochron do skoku. Skontrolowano wiedzę i umiejętności układacza w zakresie układania spadochronu, szczególnie w zakresie hamowania spadochronu.

Doświadczenie użytkownika – skoczek; czasza główna – Icarus Canopies Crossfire2 99; czasza zapasowa – Aerodyne Research Smart 99; pokrowiec – Aerodyne Research Icon I1; ilość skoków – 1073.