Zdarzenie nr 8 z dnia 27 czerwca 2017 r. – skręcenie linek „twist” – użytkownik prywatny

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-4. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.
Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
skoczek – skoczek
spadochron – Vision 117
zapasowy – PD-126R
pokrowiec – Javelin Odyssey
ilość skoków – 1579