Zdarzenie nr 5 z dnia 15 czerwca 2017 r. – skręcenie linek „twist”

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-2. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.
Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek – skoczek; ilość skoków – 920
spadochron główny – Skylark Odyssey 90; spadochron zapasowy – Aerodyne Smart 110; pokrowiec – UPT Vector Micron