Zdarzenie nr 4 z dnia 10 czerwca 2017 r. – zgubiony uchwyt

Opis zdarzenia – Skok na zadanie SOLO. Po zakończonym zadaniu, skoczek na wysokości ok. 1100 m. przystąpił do otwierania spadochronu. Po przyjęciu sylwetki do otwarcia i sięgnięciu do uchwytu spadochronu wyciągającego, stwierdził brak uchwytu. Kilka kolejnych prób zlokalizowania uchwytu spadochronu wyciągającego nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Na wysokości około 800 m skoczek podjął decyzję o otwarciu spadochronu zapasowego. Wyciągnął uchwyt spadochronu zapasowego, inicjując jego otwarcie. Czasza spadochronu zapasowego napełniła się prawidłowo, skoczek zawisł na otwartej czaszy na wysokości 680 m. Skoczek wylądował na użytkowej części lądowiska, bez obrażeń. Po lądowaniu czasza spadochronu głównego nadal znajdowała się w zamkniętej częsci pokrowca. W tym samym momencie skoczek zlokalizował ręką uchwyt spadochronu wyciągającego spadochron główny. Po powrocie na miejsce startu skoczek poddał się oględzinom sprzętu, który jeszcze miał na sobie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapięcia pokrowca spadochronu głownego, przebiegu taśmy łączącej oraz kieszonki na spadochron wyciągający i samego spadochronu wyciągającego i jego uchwytu. Uchwyt wyczepienia spadochron główny znajdował się na swoim miejscu, co jest odstępstwem od reguły zawartej w Regulaminie Strefy Spadochronowej „SkyDive Warszawa” w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych. Skoczek wytłumaczył zaistaniłą sytuację, tym że za głęboko sięgał i tym samym pomijał miejsce w którym znajdował się uchwyt spadochronu wyciągającego. Niewyczepienie czaszy głownej tłumaczył niską wysokością zaistniałego zdarzenia.
Przyczyna – Przyczyną zdarzenia, mogła być nieprawidłowa sylwetka do otwarcia spadochronu, jaką przyjął skoczek.
Profilaktyka – Zdarzenie zostało omówione ze skoczkiem oraz w gronie instruktorów, w celu zwrócenia szczególnej uwagi na trening naziemny w zakresie otwierania spadochronu z systemem miękkiego spadochronu wyciągającego oraz stosowanie procedury awaryjnej przy zgubionym pilociku. Opis zdarzenia został opublikowany na stronie internetowej www.skydive.waw.pl w celu zapoznania innych skoczków z przebiegiem zdarzenia oraz zaleceniami mającymi zapobiegać z podobnymi zdarzeniami w przyszłości.
Skoczek – skoczek
Sprzęt – spadochron głowny – Pilot 168; spadochron zapasowy – Smart 150; AAD – Cypres2 Expert; pokrowiec – Icon I5
Ilość skoków – 97