Zdarzenie nr 3 z dnia 28 maja 2017 r. – skręcenie linek „twist”

Opis zdarzenia – Skok wykonywany na zadanie INS-AFF. Po zakończeniu zadania skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego na wysokości około 1100 m AGL.Początkowy proces otwarcia był prawidłowy, następnie spadochron wpadł w prawe obroty. Skoczek odhamował lewą sterówkę ściągając ją w dół, następnie odhamował lewą sterówkę. Podjęte działania nie spowodowały odzyskania sterowności nad spadochronem, obroty pogłębiały się. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wypiął spadochron główny i na wyskości około 650 m AGL zainicjował proces otwarcia spadochronu zapasowego. Skoczek wylądował poza użytkowową częścią lądowiska EPNC po jego północnej stronie ok 1000 m w linii prostej od progu 100 bez żadnych obrażeń.
Przyczyna – nie można jednoznacznie stwierdzić przyczyny tekiego procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych. Czynników mogących przyczynić się do powyższej sytuacji mogłobyć wiele i trudno je sklasyfikować. Nie można wyłonić jednej wiodącej przyczyny zdarzenia.
Profilaktyka – nie znane są przyczyny zaistniałej sytacji. Do działań profilaktycznych podjęto: sprawdzenie spadochronu głównego, nie stwierdzono nieprawidłowości i uszkodzeń techniczny; poprawienia staranności składania; poprawienie techniki otwarcia spadochronu. Doświadczenie i użyty sprzęt – skoczek – instruktor; ilość skoków – 3297; spadochron główny – JPX Leia 79 ; spadochron zapasowy – Techno 115; pokrowiec – ATOM Clasic 000