Zdarzenie nr 3 z dnia 27 lipca 2018 r. – skręcenie linek „twist”

Opis zdarzenia – skok na zadanie „track”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy, nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe osłonki, nierónomiernie zużyte pierścienie gumowe, lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek ,spadochron – Pilot 168, zapasowy – Smart 150, pokrowiec – Icon, ilość skoków – 224