Zdarzenie nr 2 z dnia 27 maja 2017 r. – splątanie linek, węzły na linkach

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-2. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu stwierdziła skręcenie linek nośnych na długości około 1 metra. Po rozrękceniu linek, skoczek zobserwowała, że linki z prawej strony są splątane na wysokości slajdera, co uniemożliwiło sterowanie spadochronem. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń. Po odnalezieniu czaszy, poddano ją przeglądowi przez mechanika spadochronowego. Nie stwierdzono splątania. Uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, spadochron był nadal zahamowany do otwarcia. Nie stwierdzono również żadnych nieprawidłowości w stanie technicznym taśm nośnych, linek nośnych i sterowniczych. W wywiadzie przeprowadzonym ze skoczkiem, nie odnotowano zachowań odbiegających od standardowych procedur techniki skoku.
Przyczyna – Ze stanu odnalezionej czaszy głównej, nie można było ustalić bezpośredniej przyczyny zaistaniałego zdarzenia. Potencjalną przyczyną wystąpienia nieprawidłowości otwarcia, którą opisywał skoczek, mógł być błąd podczas ukladania, polegający na niedokładnym zapleceniu linek w pierścienie gumowe osłony. Mógł być to także tzw. „wysyp linek” z pierścieni gumowych osłony spadochronu głównego, który mógł spowodować splątanie linek podczas procesu ich naprężania przy napełnianiu czaszy.
Profilaktyka – Wymieniono wszytkie gumki do wplatania linek w osłonie spadochronu głównego. Polecono osobom układającym dokładnie sprawdzać podział linek nośnych i sterowniczych na grupy w czasie składania spadochronów oraz zwracać uwagę na skuteczność zamocowana uchwytów sterowniczych. Zwrócono również uwagę, aby podczas wkładania osłony z czaszą do pokrowca dbać o równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu. Opis zdarzenia został opublikowany na stronie internetowej www.skydive.waw.pl w celu zapoznania innych skoczków z przebiegiem zdarzenia oraz zaleceniami mającymi zapobiegać z podobnymi zdarzeniami w przyszłości.
skoczek – skoczek
spadochron – PD Silhouette 170
zapasowy – PD Reserve 160
pokrowiec – Vector M-Series
ilość skoków – 99