Zdarzenie nr 15 z dnia 1 października 2017 r. – splątanie linek

Opis zdarzenie – Skok na zadanie „kamera tandem” z wysokości 4000m. Otwarcie na wysokości ok 1200 m, Po otwarciu czasza napełniła się prawidłowo, lecz od razu weszła w obroty w prawą stronę. Skoczek zaobserwował splątanie prawej linki sterowniczej i prawego uchwytu z soflink prawej taśmy nośnej. Ponieważ nie było mozliwe usunięcie splątania, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

Przyczyna – Przyczyną wypadnięcia uchwytu sterowniczego, mógł być błąd podczas ukladania, polegający na niedokładnym wsunięciu końcówki uchwytu w kieszonkę na taśmie nośnej lub samoistne wypadnięcie uchwytu sterowniczego z kieszonki.

Profilaktyka – Sprawdzono stan kieszonki uchwytu sterowniczego na taśmie nośnej. Polecono osobom układającym dokładnie sprawdzać skuteczność zamocowana uchwytów sterowniczych. Zwrócono również uwagę, aby podczas wkładania osłony z czaszą do pokrowca dbać o równomierne ułożenie taśm nośnych w pokrowcu. Opis zdarzenia został opublikowany na stronie internetowej www.skydive.waw.pl w celu zapoznania innych skoczków z przebiegiem zdarzenia oraz zaleceniami mającymi zapobiegać z podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

Sprzęt i doświadczenie – skoczek – skoczek, spadochron – PD Stiletto 135, zapasowy – PD Optimum 143, pokrowiec – UPT Vector V308 Micron, ilość skoków – 943