Zdarzenie nr 13 z dnia 29 września 2017 r. – splątanie linek

Opis zdarzenia – Skok tandemowy z wysokości 4000 m do otwarcia przebiegał normalnie. Otwarcie na wysokości ok 2000 m, Po otwarciu czasza zaczęła obracać się w prawo. Czasza była wpełniona poprawnie, slajder na dole, niesplątany. Na wysokości kaskad prawe linki sterownicze były splątane z linkami grupy D. Po odhamowaniu linek sterowniczych i zaciągnięciu lewej linki obrót udało się zatrzymać, ale po „pompowaniu” splątanie nie ustąpiło. Pilot tandemu wyczepił czaszę główną i otworzył zapasową. Lądowanie nastąpiło na użytkowej części lotniska, zaś wyczepiona czasza wylądowała poza lotniskiem.

Przyczyna – Ze stanu odnalezionej czaszy głównej, nie można było ustalić bezpośredniej przyczyny zaistaniałego zdarzenia. Potencjalną przyczyną wystąpienia nieprawidłowości otwarcia, którą opisywał skoczek, mógł być błąd podczas ukladania, polegający na niedokładnym zapleceniu linek w pierścienie gumowe osłony. Mógł być to także tzw. „wysyp linek” z pierścieni gumowych osłony spadochronu głównego, który mógł spowodować splątanie linek podczas procesu ich naprężania przy napełnianiu czaszy.

Profilaktyka – Wymieniono wszytkie gumki do wplatania linek w osłonie spadochronu głównego. Polecono osobom układającym dokładnie sprawdzać podział linek nośnych i sterowniczych na grupy w czasie składania spadochronów oraz zwracać uwagę na skuteczność zamocowana uchwytów sterowniczych. Zwrócono również uwagę, aby podczas wkładania osłony z czaszą do pokrowca dbać o równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu. Opis zdarzenia został opublikowany na stronie internetowej www.skydive.waw.pl w celu zapoznania innych skoczków z przebiegiem zdarzenia oraz zaleceniami mającymi zapobiegać z podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – instruktor, spadochron – UPT Sigma II 370, zapasowy – UPT VR-360, pokrowiec – Sigma, ilość skoków – 4922