Zdarzenie nr 12 z dnia 23 września 2017 r. – skręcenie linek „twist”

Opis zdarzenia – Skok na zadanie „kamera tandem”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1200 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Po stwierdzeniu, że nie będzie możliwe wyprowadzenie spadochronu z obrotów, skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek; spadochron – Aerodyne Research, Sensei 91zapasowy – PD Optimum 106pokrowiec – UPT Vector V303ilość skoków – 1380