Zdarzenie nr 11 z dnia 22 lipca 2017 r. – wyczepienie czaszy głównej

Opis zdarzenia – Skok na zadanie „AFF-1/II-1”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1500 m. Po otwarciu spadochronu skontrolował czaszę, która napełniła się w sposób prawidłowy i bez zakłóceń przeszła z fazy otwierania do prawidłowego lotu. Po chwili uczeń skoczek, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Uczeń skoczek, nie potrafił w sposób jednoznaczny określic przyczyny swojego posteppowania. Ponieważ był to pierwszy skok w jego życiu, prawdopodobną przyczyną był stres lub inna bliżej nie określona przyczyna. W czasie oględzin czaszy, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w stanie technicznym czaszy. Uchwyty sterownicze były zwolnione a linki sterownicze odhamowane.

Profilaktyka – Przeprowadzono dyskusję w gronie instruktorów w celu sprawdzenia procedur metodyki szkolenia. Po rozmowie instruktora prowadzącego z uczniem skoczkiem biorącym udział w zdarzeniu, skierowano ucznia skoczka na dodatkowe zajęcia w tunelu aerodynamicznym i dodatkowe wykłady oraz ćwiczenia z procedur obowiązujących w czasie skoku ze spadochronem.

Doświadczenie użytkownika – uczeń skoczek; czasza główna – Performance Designs Navigator 260; czasza zapasowa – Aerodyne Research Smart 250; pokrowiec – UPT Vector SE; ilość skoków – 1.