Zdarzenie nr 10 z dnia 9 lipca 2017 r. – wypadnięcie pilocika

Opis zdarzenia – Skok na zadanie „solo”. Po oddzieleniu się z pokładu samolotu wyworzącego, skoczek rozpoczął fazę swobodnego spadania, przyjmując sylwetkę „head down”, po kilku sekundach, skoczek stwierdził niestabilność sylwetki i przeszedł do pozycji „head up”. Po ustabilizowaniu sylwetki, na wysokości około 1800 m., ponownie przyjął pozycję „head down” i w tym momencie nastąpiło samoistne, dynamiczne otwarcie spadochronu głownego. W czasie kontroli czaszy po otwarciu, skoczek stwierdził, że slajder zatrzymał się około 1 metra poniżej ograniczników na czaszy, powodując jej deformację. Próba „zapompowania” tylnymi taśmami nośnymi, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i slajder nadal pozostawał w górnej części linek. Zdeformowana czasza zaczęła zachowywać się niestabilnie, wchodząc w narastające obroty. Na wysokości około 1600 m, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Przyczyną zdarzenia, było wypadnięcie spadochronu wyciągającego czaszy głównej, tzw. „pilcika” z kieszonki na dole pokrowca. W egzemplarzu spadochronu ze zdarzenia, pilocik zakończony jest plastikowym, okrągłym uchwytem, co po osiągnięciu dużych prędkości w pozycjach „head down” i „head up” mogło spowodować jego wypadnięcie. Następstwem gwałtownego otwarcia spadochronu było zerwanie kilku linek i zablokowanie slajdera poniżej ograniczników na czaszy, co stwierdzono po oględzinach spadochronu. Profilaktyka – Sprawdzono stan techniczny całego zestawu spadochronowego. Omówiono zdarzenie z użytkownikiem i skoczkami obecnymi w tym dniu na lądowisku. Zwrócono uwagę na konfigurację sprzętu do skoków Free Fly, która powinna zawierać m.in. uchwyt pilocika, przystosowany do tego typu skoków. Uchwyt pilocika, powinien być płaski, ze specjalnie wyprofilowanymi patkami, umożliwiającymi zablokowanie uchwytu w kieszonce pilocika i wyłogu pokrowca spadochronu głownego.

Doświadczenie użytkownika – skoczek; czasza główna – Icarus Canopies JVX 104; czasza zapasowa – Paratec Speed 2000 170; pokrowiec – Parachute de France Atom Legend; ilość skoków – 1179