Zdarzenie nr 1 z dnia 14 maja 2017 r. – zakleszczenie linek

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-2. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko zakleszczenia linek sterowniczych z rozgałęzieniem linek nośnych z prawej strony czaszy a tym samym deformacja kształtu samej czaszy. Skoczek próbował zlikwidować zjawisko poprzez dynamiczne „zapompowanie” linkami sterowniczymi, bez rezultatu. Ponieważ deformacja powodowała pogłębiające się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń. Po odnalezieniu czaszy, poddano ją przeglądowi przez mechanika spadochronowego. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w stanie technicznym taśm nośnych, linek nośnych i sterowniczych. W wywiadzie przeprowadzonym ze skoczkiem, nie odnotowano zachowań odbiegających od standardowych procedur techniki skoku
Przyczyna – Przyczyną zdarzenia, mógł być błąd podczas ukladania, polegający na niedokładnym zahamowaniu prawego uchwytu sterowniczego, co mogło spowodować samoczynne odhamowanie. Mógł być to także tzw. „wysyp linek” z gumek osłony spadochronu głownego, który mógł spowodować splątanie linek podczas procesu ich naprężania przy napełnianiu czaszy.
Profilaktyka – Wymieniono wszytkie gumki do wplatania linek w osłonie spadochronu głównego. Polecono osobom układającym dokładnie sprawdzać podział linek nośnych i sterowniczych na grupy w czasie składania spadochronów oraz zwracać uwagę na skuteczność zamocowana uchwytów sterowniczych. Zwrócono również uwagę, aby podczas wkładania osłony z czaszą do pokrowca dbać o równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu. Opis zdarzenia został opublikowany na stronie internetowej www.skydive.waw.pl w celu zapoznania innych skoczków z przebiegiem zdarzenia oraz zaleceniami mającymi zapobiegać z podobnymi zdarzeniami w przyszłości.
Pozostałe dane
uczestnik zdarzenia – skoczek 74 skoki
spadochron – główny – Navigator 240, zapasowy – Smart 250, automat – Vigil2, pokrowiec – Vector SE

formularz zgłoszenia PKBWiL – Zdarzenie_14052017_1