Zdarzenia 2016
30.09.2016 - ratowanie
Skok na zadanie AFF_instr.2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor
spadochron główny - JVX 89;spadochron zapasowy - Techno 140;pokrowiec - Mirage;ilość skoków -  3200

03.09.2016 - ratowanie
Skok na zadanie "Kamera-tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie poza użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor; spadochron główny - Icarus Crossfire2 114;
spadochron zapasowy -  Optimum 126;pokrowiec - Vector Micron

ilość skoków - 2479

11.09.2016 - ratowanie tandem
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Po zakończonym procesie otwarcia skoczek zauważył, że na na lewej lince sterowniczej, powyżej kaskady, linki sterownicze zawiązały się w supeł. Ponieważ spadochron mial tenedencje do wchodzenia w pogłębiajace się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia były za bardzo zużyte górne odcinki linek sterowniczych, co spowodowało ich sztywność i podatność na splątania (pierścienie gumowe były nowe, tuż po wymianie) 
profilaktyka - podczas składania spadochronu zwracać uwagę na stan pierścieni gumowych, linek nośnych i sterowniczych,oraz stopień ich zużycia;  
doświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3802


27.08.2016 - ratowanie
Skok na zadanie RW-8. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przekręcenie obydwu taśm nośnych w kierunku środka uprzęży.
Mimo stabilnego lotu skoczek nie podjął próby sprawdzenia możliwości sterowania spadochronem. Po kilku sekundach lotu wypiął czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  przyczyną wystąpienia zjawiska był błąd w układaniu (dwukrotne przerzucenie pokrowca przez linki spadochronu)
profilaktyka -  Organizator zwrócił uwagę skoczkowi na dokładność układania czaszy.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - skoczek USPA(D)
spadochron główny -Sabre 170;spadochron zapasowy - Raven I;pokrowiec - Talon
ilość skoków - 592

15.08.2016 - ratowanie
Skok na zadanie RW-3. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez lewą stronę czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. "kalafiora". Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze - bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilości czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił  do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy lub odhamowanie lewej linki sterowniczej.
profilaktyka -  ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron główny - Pilot 188;spadochron zapasowy - Smart 190;pokrowiec - ICON
ilość skoków - 3312

15.08.2016 - ratowanie
Skok na zadanie RW-13. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor
spadochron główny - XAOS27 78;spadochron zapasowy - Techno 115;pokrowiec - Atom Legendilość skoków -  3138

13.08.2016 - ratowanie
Skok na zadanie AFF_instr.2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor
spadochron główny - JVX 89;spadochron zapasowy - Techno 140;pokrowiec - Mirageilość skoków -  3134

12.08.2016 - ratowanie
Skok na zadanie AFF-instr. 2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Podczas otwarcia spadochronu wystąpiło zjawisko "twardego otwarcia" a następnie  "twista". Spadochron po gwałtownym napełnieniu wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być zainicjowanie procesu otwarcia po dłuższym rozejściu w sylwetce "track". Szybkie otwarcie spadochronu skutkowało zniekształceniem jednej ze stron czaszy, co przy rozmiarze 135 ft2 wprowadziło czaszę w szybkie, pogłębiające się obroty. Po rozmowie z osobą, która układała spadochron nie stwierdzono zmiany w sposobie układania, która mogłaby się przyczynić do innego niż dotychczas otwarcia spadochronu.
profilaktyka -  ponieważ nie jest znana przyczyna zaistniałego zdarzenia, nie podjęto działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dbanie o dokładność układania oraz odpowiednie wyhamowanie ciała skoczka z sylwetki track do otwarcia spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron główny - Hurricane 135 Parachute Systems;spadochron zapasowy - Decelerator 135
pokrowiec - Vortex 135 EVSilość skoków - 2368

05.08.2016 - ratowanie
Skok na zadanie "niski" z wysokości 1630 m. Po wykonaniu opóźnienia około 3 sekund, skoczek otworzył spadochron i zawisł na otwartym spadochronie na wysokości ok. 1500 m. W czasie procesu otwarcia, spadochron zaczął napełniać się symetrycznie lecz w momencie, kiedy slajder zaczął zjeżdżać w kierunku taśm, czasza weszła w szybkie obroty, skręcając linki. Wystąpiło zjawisko tzw. "twista". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobną przyczyną zdarzenia było otwarcie spadochronu w pozycji ciała skoczka "na boku" lub odhamowanie prawej linki sterowniczej. Po zdarzeniu skoczek zeznał że prawdopodobnie otwierał "na boku". Dodatkowo - wypięta czasza wylądowała w lesie i zawisła na wysokim drzewie (około 12 metrów). Po ściągnięciu czaszy jeden z uchwytów sterowniczych był poza kieszonką, a linka sterownicza odblokowana z pętli zahamowania. O ile otwieranie "na boku" można uznać za wysoce prawdopodobne to odhamowanie linki sterowniczej mogło nastąpić podczas ściągania czaszy z drzewa. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: skok w nieodpowiednim do poziomu wyszkolenia ubraniu - krótki rękaw i krótkie spodenki, co nie pozwoliło na dostateczną kontrolę położenia ciała w czasie spadania przy małej prędkości (krótkie opóźnienie); niedokładne ułożenie spadochronu; wiele innych, których nie można w takim przypadku określić.
profilaktyka -  organizator zalecił zwrócenie uwagi na technikę oddzielania się od statku powietrznego przy planowanym krótkim opóźnieniu oraz sprawdzenie stanu technicznego wplotów gumowych osłonki spadochronu. Bezpośrednio po zdarzeniu mechanik spadochronowy sprawdził symetryczność linek spadochronu i potwierdził ich prawidłowe długości.
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron główny - Icarus Safire2 149;spadochron zapasowy - PD PR-160;pokrowiec - Vector III
ilość skoków - 204

30.07.2016 - ratowanie
Skok na zadanie "niski" z wysokości 1700 m. Po wykonaniu opóźnienia około 5 sekund, skoczek otworzyła spadochron i zawisła na otwartym spadochronie na wysokości ok. 1400 m. W czasie procesu otwarcia, czasza spadochronu  zaczęła się napełniać symetrycznie lecz po chwili prawy stabilizator na wysokości grupy linek C i D przemieścił się w kierunku środka czaszy. Slajder zjechał normalnie w kierunku taśm nośnych. W tym samym momencie ogranicznik slajdera na stabilizatorze zablokował się o rozgałęzienie linek grupy C i D. Czasza zdeformowała się i wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zablokowanie ogranicznika slajdera o rozgałęzienie linek z prawej strony czaszy. Spowodowało to deformację czaszy, co przyczyniło się do wprowadzenia czaszy w głębokie obroty. Uchwyty sterownicze były na swoich miejscach. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: zużycie linek czaszy głównej, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować.
profilaktyka -  ponieważ nie są znane przyczyny zablokowania ogranicznika o linki nośne, organizator skoków zalecił sprawdzenie symetryczności długości linek nośnych czaszy głównej spadochronu biorącego udział w zdarzeniu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Safire2 149
zapasowy - PD143 R
pokrowiec - Javelin Odyssey
ilość skoków - 1288

16.07.2016 - ratowanie

Skok na zadanie AFF-instr.ze studentem AFF-1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikowaćprofilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych doświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktorspadochron - JVX 89zapasowy - Techno 140pokrowiec - Mirageilość skoków - 3112


02.07.2016 - uszkodzenie kręgosłupa

Skok na zadanie RW-4. Na dwie minuty przed zrzutem kierownik skoków stwierdził nagły wzrost siły wiatru i przekazał taką informację na pokład samolotu pozostawiając decyzję o skoku skoczkom. Zrzut nastąpił w północno zachodniej części strefy TRA45. Skoczek podeszła do lądowania poza użytkową częścią lotniska po jego północnej stronie. Wykonywała częste i agresywne zakręty bezpośrednio przed przyziemieniem z niskim zakrętem powyżej 90 stopni. Przyziemienie po niskim zakęcie z uderzeniem o ziemię. Wysłany na miejsce ratownik medyczny stwierdził prawdopodobieństwo poważnych obrażeń i zadecydował o wezwaniu służb ratownictwa medycznego.Skoczek odczuwała ból w okolicy środka pleców. Po konsultacjach lekarskich stwierdzono złamanie górnej płytki granicznej trzonu L2 z niewielkim obniżeniem wysokości tego trzonu w części środkowej i po stronie prawej.przyczyna - brak rozplanowania lotu na otwartej czaszy, błędna ocena siły wiatru oraz agresywne zakręty w końcowej fazie lotu. Lądowanie po niskim zakręcie, nie pozwalającym na wyprowadzenie spadochronu do pełnej fazy lotu przed przyziemieniem.profilaktyka - Przypadek omówiony z instruktorami i skoczkami obecnymi na lotnisku - lądowanie poza lotniskiem przy silnym wietrze musi być przeprowadzone z dala od przeszkód terenowych z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem stabilnego lotu. Wybór miejsca do lądowania powienien być poprzedzony wcześniejszą obserwacją z większej wysokości aby wyeliminować lądowanie w pobliżu miejsc niebezpecznych.doświadczenie i użyty sprzęt skoczek - Licencja D Litwa,spadochron - Sabre2 120

zapasowy - X-Fast 120pokrowiec - Vector IIIilość skoków - 1700+


11.06.2016 - ratowanie
Uczeń-skoczek wykonywał skok na zadanie "szkolny"/II-6. Po zakończnym zadaniu skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciagającego (pilocika) umieszczonego pod pokrowcem. Pierwsza (wg opisu ucznia skoczka) i kolejne próby wyciągnięcia "pilocika" się nie udały, ponieważ wystąpiło zjawisko tzw. "zgubionego uchwytu". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, otworzył spadochron zapasowy, bez wyczepienia zamków barkowych. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - uczeń nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego po wykonaniu 43 skoków nie potrafił zlokalizować umiejscowienia pilocika, na ziemi, po oględzinach stwierdzono, ze pilocik jest na swoim miejscu i bezproblemowo można go wyciągnąć z kieszeni pod pokrowcem.
profilaktyka - otwieranie spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciągającego polega na uchwyceniu tulei (kulki) zamocowanej na wierzchołku spadochronu, wyciągnięcie z kieszeni, wyprostowaniu ręki i puszczeniu poza obrysem skoczka, należy to robić zdecydowanie i na jeden raz. W przypadku wystąpienia zjawiska "zgubionego uchwytu" przed przystąpieniem do procedury wypięcia powinno się wyczepić zamki barkowe.    doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 43


11.06.2016 - ratowanie
Skok na zadanie AFF-instr. 1/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Podczas otwarcia spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być zniekształcenie krawędzi natarcia na wysokosci środkowej komory czaszy, na skutek przerzucenia taśmy łaczącej spadochron wyciągający z wierzchołkiem czaszy i osłonką.
profilaktyka -  ponieważ nie jest znana przyczyna zaistniałego zdarzenia, nie podjęto działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 139
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 2298


11.06.2016 - ratowanie tandem
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Po zakończonym procesie otwarcia skoczek zauważył, że na na lewej lince sterowniczej, powyżej kaskady, linki sterownicze zawiązały się w supeł. Ponieważ spadochron mial tenedencje do wchodzenia w pogłębiajace się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia były zbyt luźne lub zużyte pierścienie gumowe, służące do wplecenia nadmiaru linek sterowniczych 
profilaktyka - podczas składania spadochronu zwracać uwagę na stan pierścien gumowych, ich jednakowe rozmiary i stopień ich zużycia  doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3681


28.05.2016 - ratowanie
Skok na zadanie RW-15. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było samoczynne odhamowanie lub nie zahamowanie lewego uchwytu sterowniczego,
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 139
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 2280


28.05.2016 - ratowanie
Skok na zadanie szkolny/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1300 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z prawej strony lub niedokładne zahamowanie prawego uchwytu sterowniczego, co mogło spowodować samoczynne odhamowanie oraz przerzucenie nadmiaru linek sterowniczych przez skrajną komorę czaszy.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.  doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 18


03.05.2016 - ratowanie
Skok na zadanie szkoly/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1100 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobnie na skutek samoczynnego odhamowania lub niestarannego zahamowania prawego uchwytu sterowniczego, wystąpił duży luz i nadmiar linek sterowniczych, które w procesie otwarcia zostały przerzucone przez skrajne komory czaszy.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na staranne zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 69


02.05.2016 - ratowanie
Skok na zadanie LKE PJ(B). Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1100 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory lewej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na pozostawieniu zbyt dużego luzu linek nośnych przed włozeniem "paczki" do pokrowca, a następnie niestarannym włożeniem "paczki", bez sprawdzenia ułożenia taśm nośnych i nadmiaru linek. 
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.  doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 220
zapasowy - Smart 220
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 67


02.05.2016 - ratowanie
Skok na zadanie RW-8. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko mocnego skręcenia linek z pogłebiającymi się obrotami. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po dokonaniu oględzin czaszy stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być samoczynne odhamowanie lewego uchwytu sterowniczego lub brak starannego zahamowania spadochronu w trakcie układania.
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Conquest 170
zapasowy - Smart 175
pokrowiec - Wings W-11
ilość skoków - 117

29.04.2016 - ratowanie
Skok na zadanie track. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie tuż za użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.  
przyczyna: analiza materiału filmowego i oględziny czaszy nie pozwoliły określić przyczyny zdarzenia.  
profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych  
doświadczenie i użyty sprzet:  
skoczek -  Instruktor
spadochron - Icarus Crossfire 99  
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon 
ilość skoków - 2218


16.04.2016 - ratowanie tandem
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Ponieważ wystąpiło zjawisko "twardego uchwytu", skoczek próbował zwolnić "droug" za pomocą awaryjnego uchwytu. Wkładając rękę do uchwytu awaryjnego w kształcie pętli, w której znajduje się też końcówka linki od uchwytu wyczepnego, skoczek nieświadomie spowodował zwolnienie "drouga" z jednoczesnym wyczepieniem taśm nośnych. Proces otwarcia nastąpił równocześnie z procesem wyczepienia, a system RSL otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia było złe zapięcie pokrowca spadochronu głównego, co zablokowało proces zwolnienia "drouga", a przypadkowe wypięcie taśm nośnych, przy pomocy uchwytu awaryjnego, prawdopodobnie na skutek niezbyt szczęsliwego rozwiązania konstrukcyjnego. 
profilaktyka - podczas składania spadochronu, w szczególności w ostatniej fazie zapięcia pokrowca spadochronu głównego, zwracać szczególną uwagę na różnicę występującą pomiędzy systemami Tandem Sigma w pokrowcu Sigma, a Tandem Hop w pokrowcu Next 
doświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3657


16.04.2016 - ratowanie
Skok na zadanie obserwator z uczniem wykonujacym 12 skok na zadanie II-6/szkolny. Po zakończonej pracy, na wys. ok. 1500 m uczeń przystąpiła do procedury otwarcia spadochronu gównego, ale na skutek wystąpienia zjawiska "zgubionego uchwytu", proces otwarcia nie nastąpił. Instruktor podleciał do ucznia, ustabilizował sylwetkę, a następnie otworzył spadochron ucznia na wysokości ok. 800 m. Po upewnieniu, że spadochron ucznia otworzył się prawidłowo, instruktor przystąpił do otwarcia swojego spadochonu, ale wysokość była na tyle niska, że nastąpiło spracowanie AAD i jednoczesne otwarcie czaszy spadochronu głównego i zapasowego. Lądowanie w konfiguracji "etażerki" na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego ze skoku, stwierdzono, że przyczyną "zgubionego uchwytu" było wysuniecie się z osłonek na taśmie udowej, końcówki taśmy udowej, która przez ucznia została "przechwycona" i którą uczeń potraktowała jako uchwyt spadochronu wyciągającego. Otwarcie spadochronu zapasowego instruktora nastąpiło na skutek niskiego rozpoczęcia procesu otwarcia spadochronu głównego oraz jego przedłużonego procesu otwarcia. 
profilaktyka - zakończenie ćwiczeń z uczniem powinno odbywać się na odpowiedniej wysokości, zapewniającej podjęcie odpowiednich czynności, by gwarantowały one bezpieczne otwarcie spadochronu głównego zarówno ucznia jak i instruktora.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 99
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 2208


01.04.2016 - kontuzja kolana
Skok na zadanie RW-4. Podejście do lądowania z bocznym wiatrem i lądowanie na rozstawione nogi. Skoczek odczuwał ból w okolicy kolana lewego. Po konsultacjach lekarskich stwierdzono uszkodzenie więzadła kolanowego nogi lewej.
przyczyna - Brak rozplanowania lotu na otwartej czaszy i błędna ocena siły wiatru. Wchodzenie trawersem do łoża wiatru było prawidłowe, ale nie zakończone na końcówce podejścia ustawieniem się "pod wiatr". Lądowanie bokiem do "łoża wiatru" skutkowało brakiem prędkości postępowej, utratę siły nośnej pozwalajacej na poprawne wyrównanie lotu do przyziemienia, a lądowanie z wykrokiem i obciążeniem jednej nogi, doprowadziło do kontuzji.     
profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, przy zbyt mało zahamowanym spadochronie, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.
doświadczenie i użyty sprzęt 
skoczek - ŚK
spadochron - Pulse 210
zapasowy - Smart 190
pokrowiec - Vector 353 SE
ilość skoków - 279
Zdarzenia 2015
 
 
09.10.2015 - ratowanie
Skok na zadanie free z wysokości 4000 m. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Proces otwarcia czaszy spadochronu rozpoczął się z jednoczesnym jej obrotem, co spowodowało kilkukrotne skręcenie linek nośnych. Cały proces zakończył się na wysokości ok. 550 m,. a linki były skręcone ok. 6-8 razy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas ukladania czaszy głównej, polegający na pozostawieniu zbyt dużej, niesymerycznej długości linek, być może nierównomierne wploty, różne lub zużyte pierścienie gumowe, nierównomierne wypełnienie stabilizatorów.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, równomierne wploty, stosowanie jednolitych i o tym samym stopniu zużycia pierścieni gumowych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca, 
doświadczenie i użyty sprzęt  
skoczek - ŚK
spadochron - Icarus Safire2 149
zapasowy - PD 160R
pokrowiec - Vector 348
ilość skoków - 180


04.10.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-5 z wysokości 4000 m. Po rozejściu z formacji skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko niesymetrycznego wypełnienie czaszy, z jednoczesnym, kilkukrotnym skręceniem linek nośnych. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas ukladania czaszy głównej, polegający na pozostawieniu zbyt dużej, niesymerycznej długości linek, być może nierównomierne wploty, różne lub zużyte pierścienie gumowe, a być może niekontrolowany obrót wynikajacy z obserwacji wysokosciomierza zamocowanego na nadgarstku ręki lewej. 
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, równomierne wploty, stosowanie jednolitych i o tym samym stopniu zużycia pierścieni gumowych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca, w trakcie procesu otwarcia utrzymywać stabilny kierunek.
doświadczenie i użyty sprzęt  
skoczek -ŚK
spadochron - Huricane 150
zapasowy - Decelerator 150
pokrowiec - Vortex V-4
ilość skoków - 508


04.10.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-11 z wysokości 4000 m. Po rozejściu z formacji skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 750 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko "zakleszczenia linek" grupy A-B, z prawej strony czaszy i niesymetryczne wypełnienie czaszy, z jednoczesnym, kilkukrotnym skręceniem linek nośnych. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas ukladania czaszy głównej, polegający na pozostawieniu zbyt dużej, niesymerycznej długości linek, na prawej taśmie nośnej, być może nierównomierne wploty, różne lub zużyte pierścienie gumowe. 
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, równomierne wploty, stosowanie jednolitych i o tym samym stopniu zużycia pierścieni gumowych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt  
skoczek -ŚK
spadochron - Pilot 150
zapasowy - PD 143R
pokrowiec - Vector III
ilość skoków - 430
25.09.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-9. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził, że jest skręcony w linkach (wg oceny skoczka 2-3 skręty). Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  skręcenie w linkach (2-3 skręty) które mogło wystąpić z kilku, niezależnych przyczyn, np. skręcenie taśmy łaczącej spadochron wyciągający z osłonką czaszy, nierównomierny wyplot linek z pierścieni gumowych, obrócenie "paczki" spadochronu głównego przed włożeniem do pokrowca, niedopasowana uprząż, no i klasyczna przyczyna, obrót skoczka w płaszczyźnie poziomej podczas otwarcia itp.
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - USPA B
spadochron - Pilot 188
zapasowy - Smart 190
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 80


18.09.2015 - ratowanie
Skok na zadanie "kamera tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było  pęknięcie jednej linki nośnej, przy kaskadzie grupy B.
profilaktyka -  teoretycznie przegląd zużycia linek nośnych i sterowniczych dokonywany powinien być przy każdorazowym ułożeniu spadochronu głównego. W tym przypadku nie stwierdzono wyraźnych uszkodzeń lub zużycia linek nośnych przed zaistnieniem zdarzenia. 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Senseii 91
zapasowy - Smart 120
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 1522


30.08.2015 - ratowanie
Skok na zadanie "kamera tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było  odhamowanie lewego uchwytu sterowniczego.
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu. W przypadku, kiedy skoczek sam "hamuje" uchwyty sterownicze, a dalszy proces układania przekazuje w ręce układacza, obowiązkiem układacza jest dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych, 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Senseii 91
zapasowy - Smart 120
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 1486


29.08.2015 - ratowanie tandem
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zwolnieniu systemu stabilizacji czyli "drouga" czasza napełniła się prawidłowo, lecz zaczęła samoistnie skręcać w prawo. Instruktor przypuszczał, że być może w trakcie otwarcia nastąpiło samoistne odhamowanie uchwytów sterowniczych, jednak po odhamowaniu obu uchwytów, obroty się powiększyły. Instruktor przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia wg oceny instruktora, było owinięcie skrajnej linki nośnej wokół linek sterowniczych z prawej strony (lub owiniecie sterowniczej wokół skrajnej linki nośnej), 
profilaktyka - podczas składania spadochronu, w szczególności w ostatniej fazie pakowania do osłony spadochronu, a następnie wplatania linek w gumki na osłonce, zwracać uwagę na symetryczność rozłożenie linek, ich naprężenie i równomierność wplotów, nie zostawiania zbyt dużego luzu w gumkach oraz stosowania gumek o jednakowym stopniu zużycia i tego samym rodzaju. doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Sigma II 370
zapasowy -  VR 360
pokrowiec - Tandem Sigma
ilość skoków - 2845


29.08.2015 - ratowanie
Skok na zadanie "RW-15" z wysokości 4000 m. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "negatywki", spadochron wszedł w głębokie obroty, a skoczek był na plecach. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Pilot 150
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 2145


29.08.2015 - ratowanie
Skok na zadanie "kamera tandem" z wysokości 4000 m. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Icarus Crossfire 109
zapasowy - R-Max 128
pokrowiec - Wings
ilość skoków - 613


12.07.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-11 z wysokości 4000 m. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko "twista", a po rozkręceniu w dalszym ciągu było skręcenie linek i taśm nośnych, czasza była prawidłowo napełniona, a slajder zsunął się do początku taśm nośnych. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas wkładania paczki do pokrowca, polegający na zrobieniu tzw. "salta" pomiędzy taśmami nośnymi.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania paczki do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie, ani nie przekładanie"paczki" pomiędzy taśmami, przed włożeniem do pokrowca,  doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - skoczek
spadochron - Silhouette 170
zapasowy - PD 160R
pokrowiec - Vector 348
ilość skoków - 351


18.07.2015 - ratowanie tandem
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zwolnieniu systemu stabilizacji czyli "drouga" czasza napełniła się prawidłowo, lecz instruktor zauważył, że po zwolnieniu uchwytów sterowniczych, lewa linka sterownicza, podczas ściągania w dół, nie wykazuje żadnych śladów oporu. Po skontrolowaniu czaszy, okazało się, że krawędź spływu, po lewej stronie, zachowuje się tak, jak po zahamowaniu spadochronu na ok. 50-70%.  Ponieważ czasza wykazywała tendencję do samoistnego skręcania w lewo, co mogło stanowić wg instruktora zagrożenie pdczas lądowania, instruktor przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
Przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia było zakleszczenie skrajnych linek grupy C-D po lewej stronie czaszy, co powodowało automatyczny zakręt w lewą stronę.
Profilaktyka - podczas składania spadochronu, w szczególności w ostatniej fazie pakowania do osłony spadochronu, a następnie wplatania linek w gumki na osłonce, zwracać uwagę na symetryczność rozłożenie linek, ich naprężenie i równomierność wplotów, nie zostawiania zbyt dużego luzu w gumkach oraz stosowania gumek o jednakowym stopniu zużycia i tego samym rodzaju. doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Sigma II 370
zapasowy -  VR 360
pokrowiec - Tandem Sigma
ilość skoków - 1507


19.06.2015 - ratowanie
Skok na zadanie AFF-instr.ze studentem AFF-5. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - JVX 89
zapasowy - Techno 140
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 2886


13.06.2015 - ratowanie
Skok na zadanie "niski" z wysokości 1500 m. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1200 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - JVX 84
zapasowy - Techno 115
pokrowiec - Atom Legend
ilość skoków - 2163

05.06.2015 - kontuzja nogi
Uczeń skoczek wykonywał skok na zadanie szkolny/II-6. Podejście do lądowanie na spadochronie mocno zhamowanym, w końcowej fazie podejścia odpuszczenie spowodowało lądowanie na rozstawione nogi. Ponieważ uczeń skoczek odczuwał ból w okolicach śródstopia nogi lewej został zaopatrzony przez ratownika strefowego i wezwano karetkę pogotowia. Po prześwietleniu stwierdzono stłuczenie śródstopia.
przyczyna - lądowanie na rozstawione nogi, bez amortyzacji i przy zwiększonej prędkości lotu spadochronu (na skutek odhamowania w końcowej fazie podejścia) 
profilaktyka - obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, przy zbyt mało zahamowanym spadochronie, należy lądować na złączone i usztywnione nogi. doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 17


31.05.2015 - ratowanie
Skok na zadanie szkolny/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu, wg oceny skoczka, wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory lewej strony czaszy i spadochron ruchem powolnej spirali obracał się w lewo. Skoczek bez próby zlikwidowania przyczyny, po czwartym obrocie, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie poza użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po oględzinach spadochronu stwierdzono, że uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, na czaszy nie zauważono żadnych uszkodzeń tkaniny, ani zakleszczonych, czy też przerzuconych linek, prawdopodobną przyczyną mógł być klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z lewej strony, lub też zakleszczenie linek nośnych i sterowniczych lewej taśmy nośnej.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.   
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 51


24.05.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-3. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było samoczynne odhamowanie lewego uchwytu sterowniczego,
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 99
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 1828

16.05.2015 - ratowanie
Skok na zadanie AFF-instr. ze studentem AFF-4 Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - JVX 89
zapasowy - Techno 140
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 2849


09.05.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-3 z wysokości 4000 m. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko "zakleszczenia linek" - lewej linki sterowniczej i skrajnej linki nośnej z grupy "D", co spowodowało niesymetryczne wypełnienie czaszy i pogłębiajace się obroty. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas ukladania czaszy głównej, polegający na pozostawieniu zbyt dużej, niesymerycznej długości linek, na lewej taśmie nośnej. 
Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - skoczek USPA B
spadochron - Pilot 168
zapasowy - PD 160R
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 65


03.05.2015 ratowanie
Skok na zadanie AFF-5/II-5. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1700 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory lewej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z lewej strony.
Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.  Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 9


02.05.2015 - ratowanie
Skok na zadanie celność szkolny z wysokości 1200 m. Po zakończonym zadaniu i wyk. ok. 8 sek opóźnienia skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko "zakleszczenia linek", z lewej strony czaszy i niesymetryczne wypełnienie czaszy z lewej strony. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas ukladania czaszy głównej, polegający na pozostawieniu zbyt dużej, niesymerycznej długości linek, na lewej taśmie nośnej, 
Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 53


02.05.2015 - ratowanie
Skok na zadanie RW-4. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, po oględzinach czaszy głównej stwierdzono, że uchwyt sterowniczy na lewej taśmie był wyciągnięty i odhamowany, co mogło być przyczyną powstania obrotów, ale też uchwyt mógł wypaść po procedurze wyczepienia
Profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Icarus Crossfire 2 149
zapasowy - PD 160R
pokrowiec - Vector 348
ilość skoków - 288

21.03.2015 - ratowanie
Skok na zadanie "free" z wysokości 4.000 m. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować 
Profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychDoświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Velocity 96
zapasowy - Optimum 126
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 2501


Zdarzenia 2014
10.10.2014 - ratowanie
Skok na zadanie kamera tandem. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Czasza napełniła się prawidłowo, jednak skoczek odhamowując uchwyty sterownicze, spowodował zakleszczene linki sterowniczej w "tunelu" na luz linki sterowniczej. Po kilku próbach "rozsupłania" węzła, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  prawdopodobnie na skutek zbyt dużego luzu linki sterowniczej umieszczonej w "tunelu" na prawej taśmie nośnej wytworzyła się pętla, przez którą skoczek przeciągnął uchwyt sterowniczy, a tym samym spowodował stworzenia węzła zaciskowego, uniemożliwiającego prawidłowe sterowanie.
Profilaktyka -  podczas hamowania czaszy spadchronu głównego, nadmiar linki sterowniczej umieszczać w "tunelu" w taki sposób, by nie występowala możliwość przewleczenia przez wytworzone "ucho" uchwytu sterowniczego, a tym samym spowodowanie zakleszczenia i braku możliwości sterowania.Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire 139
zapasowy - Micro Raven 109
pokrowiec - Atom
ilość skoków - 5582


27.09.2014 - ratowanie
Skok na zadanie RW-2. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych
Profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych 
Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - JVX 89
zapasowy - Techno 140
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 2739


27.09.2014 - ratowanie
Skok na zadanie solo. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez środek czaszy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z lewej strony.
Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Pilot 168
zapasowy - PD 160R
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 81

20.09.2014 - zwichnięty bark
Uczeń - skoczek wykonywał 1 skok na zad. AFF-1. Podczas oddzielenia od samolotu uczeń poczuł ból w okolicach barku lewej ręki. Całość skoku w asyście dwóch instruktorów przebiegała w miarę normalnie, chociaż wszystkie elementy zwiazane z sygnalizacją, uczeń wykonywał prawą ręką, łacznie z samodzielnym otwarciem spadochronu. Wg zeznań ucznia sterowanie spadochronem też wykonywał prawą ręką, ale do lądowania użył obu rąk. Lądowanie na użytkowej części lotniska. Po oględzinach przez ratownika medycznego stwierdzono zwichnięcie barku.  
Przyczyna - prawdopodobnie odnowienie wcześniejszej konkontuzj barku ręki lewej podczas wykonywania założonych elementów zadania/ćwiczenia
Profilaktyka - w przypadku odniesienia wcześniejszych kontuzji, warto przed przystąpieniem do szkolenia spadochronowego zasięgnąć opini lekarza ortopedy, na temat ograniczenia lub nie, sprawności ruchowejDoświadczenie i użyty sprzęt     
skoczek - uczeń-skoczek
spadochron - Navigator 260
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 1

20.09.2014 - niskie otwarcie i spracowanie AAD
Uczeń-skoczek wykonywała skok na zadanie "szkolny/ II-6". Po zakończnym zadaniu, na wysokosci ok. 1300 m uczeń przystąpiła do otwarcia spadochronu głównego za pomocą spadochronu wyciagającego (pilocika) umieszczonego pod pokrowcem. Pierwsza i kolejne 3 próby wyciągnięcia "pilocika" się nie udały ponieważ wystąpiło zjawisko tzw. "zgubionego uchwytu". Skoczek na wysokości ok. 550 m ponownie spróbowala zlokalizować "pilocik" i ta próba zakończyła się otwarciem spadochronu głównego. Jednak na skutek zbyt niskiej wysokości, podczas napełniania się czaszy głównej, nastąpiło spracowanie ADD Vigil 2, przecięcie "loopa" zamykającego kontener spadochronu zapasowego i uwolnienie "pilocika" spadochronu zapasowego. "Pilocik" oddzielił się od pokrowca na długość taśmy łączącej, a proces dalszego otwarcia zatrzymał się na nitce kontrującej system "skyhook"  Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna - mało zdecydowane przystąpienie do otwarcia spadochronu głównego za pomocą spadochronu wyciągającego, prawdopodobnie, zamiast tulei umieszczonej na wierzchołku spadochronu wyciągajacego, uczeń ciągnęła za taśmę regulacyjną. 
Profilaktyka - otwieranie spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciągającego polega na uchwyceniu tulei (kulki) zamocowanej na wierzchołku spadochronu wyciągajaćego, wyciągnięcie z kieszeni, wyprostowaniu ręki i puszczeniu poza obrysem skoczka, należy to robić zdecydowanie i na jeden raz. W przypadku wystąpienia zjawiska "zgubionego" lub "twardego uchwytu", należy powtórzyć czynność maks. 2-3 razy, jeżeli się nie uda, natychmiast przystąpić do procedury awaryjnej, wyczepić zamki barkowe i otworzyć spadopchron zapasowy.     
Doświadczenie i użyty sprzętskoczek - uczeń-skoczek
spadochron - Navigator 260
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 12


12.09.2014 - spracowanie AAD
Skoczek wykonywał skok na zadanie "niski" z wysokosci 1300 m. Po wykonaniu opóźnienia ok. 8 sek. skoczek otworzył spadochron, po czym, po odhamowaniu spadochronu, skoczek ściągnął jedną z linek sterowiczych na pełne wyciągnięcie ręki. Spadochron wszedł w głebkie, szybkie obroty i w pewnej chwili nastąpiło otwarcie kontenera spadochronu zapasowego. Spadochron wyciągajacy spadochronu zapasowego oddzielił się od skoczka na długość taśmy łączącej, zatrzymując się na nitce kontrującej system "skyhook". Skoczek nieświadomy zaistniałej sytuacji, dalej wykonywał manewry w powietrzu, mające na celu utratę wysokości i zbudowanie rundy do lądowania. Budowa ostatniej rundy do lądowania i lądowanie bez zakłóceń. Skoczek dopiero po lądowaniu zorientował się, że przez cały skok holował za sobą spadochron wyciągajacy spadochronu zapasowego.  
Przyczyna - prawdopodobnie, na skutek przekroczenia prędkości opadania (AAD Vigil ustawiony w pozycji "student") i dużej masie skoczka (125 kg), automat zareagował jak w sytuacji awaryjnej, przeciął "loopa" zamykającego kontener spadochronu zapasowego, przez co uwolniony został spadochron wyciągający. 
Profilaktyka - w przypadku wykonywania skoku na spadochronie wyposażonym w AAD ustawionym w systemie "student", nie należy wykonywać manewrów, odbieranych przez system elektroniczny jako "awaria - przekroczenie prędkości opadania". W automatach posiadających możliwość zmiany funkcji (a taki posiada Vigil II), należało zmienić funkcję "Student" na opcję "Pro". Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Navigator 260
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 182


31.08.2004 - złamanie nogi
Uczeń skoczek wykonywał skok na zadanie AFF-2/II-2. Do czasu lądowania skok przebiegał prawidłowo. Na wysokości ok. 5 - 6 m uczeń maksymalnie "zaciągnął" linki sterownicze i zahamował spadochron, a następnie, stwierdziwszy, że jest za wysoko nad ziemią, gwałtowanie uniósł ręce do góry, co spowodowało "skok" czaszy do przodu i uzyskanie dużej prędkości postępowej. Skoczek wylądował dynamicznie, na luźne, rozstawione nogi w wyniku czego doznał kontuzji nogi prawej. Po zaopatrzeniu przez ratownika wezwano karetkę pogotowia i przewieziono ucznia skoczka do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie kości strzałkowej nogi prawej.
Przyczyna - lądowanie na luźne, rozstawione nogi, bez amortyzacji i przy zwiększonej prędkości lotu spadochronu (wiatr minimalny w granicach 1 - 2 m/sek) 
Profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, przy zbyt mało zahamowanym spadochronie, należy lądować na złączone i usztywnione nogi. Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 3


30.08.2014 - ratowanie
Skok na zadanie free. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Proces otwarcia przebiegał prawidłowo, "slider" zszedł do taśm nośnych, wszystkie komory były napełnione.Skoczek otworzył szybę kasku, odhamował spadochron, po czym gwałtownie ściągnął prawą linkę sterowniczą, aż do wyprostu ręki. Spadochron przeszedł do tzw. "negatywki" a następnie nastąpiło skręcenie linek i taśm nośnych. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  dynamiczne, jednostronne przeciągnięcie spadochronu, na skutek maksymalnego ściągnięcia jednej linki sterowniczej.
Profilaktyka -  w spadochronach eliptycznych zalecane jest wykonywanie dynamicznych zakrętów przy pomocy przednich taśm nośnych, natomiast praca na tzw. "kołkach" powinna być równomierna i nie doprowadzać do przeciągnięcia jednej ze stron, ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia zjawiska "negatywki" i skręcenia linek i taśm nośnych.Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Stiletto 150
zapasowy - Raven 150
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 1412


30.08.2014 - omdlenie pasażerki
Skoczek wykonywał skok na zadanie tandem z pasażerem. Cały skok, łącznie z lądowaniem, przebiegał bez żadnych zakłóceń. Po lądowaniu, pasażerka odczuwała lekkie osłabienie, po chwili odpoczynku, wspólnie z tandem pilotem, udała się do układalni, celem rozebrania z uprzęży. Podczas rozbierania, pasażerka ponownie odczuła osłabienie. Ponieważ podczas omdlenia ratownik stwierdził u pasażerki lekkie odrętwienie (tzw. tężyczkę) , wezwano karetkę pogotowia. Lekarz po obserwacji stwierdził silną reakcję na stres.   
Przyczyna - silny stres, ogólne osłabienie organizmu, objawy anoreksji
Profilaktyka - trudno formułować zalecenia profilaktyczne pasażerom tandemowym, którzy w oświadczeniach stwierdzają u siebie doskonały stan zdrowia
Doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem A2 389
zapasowy - VCR 360
pokrowiec - SIGMA T
ilość skoków - 2049


15.08.2014 - ratowanie
Skok na zadanie "niski" z wysokości 1500 m. Skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1400 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnychProfilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychDoświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire 2 99
zapasowy - Smart 120
pokrowiec - Wings
ilość skoków - 1485


09.08.2014 - ratowanie
Skok na zadanie kamera tandem. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W początkowej fazie proces otwarcia przebiegał prawidłowo, "slider" zszedł do taśm nośnych, środkowe komory były napełnione, jednak w końcowej fazie otwarcia niespodziewanie spadochron wszedł w obrót i wystąpiło zjawisko "twista". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych
Profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychDoświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Icarus Crossfire 139
zapasowy - PD 143R
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 343


03.08.2014 - ratowanie tandem
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zwolnieniu systemu stabilizacji czyli "drouga" nastąpio dynamiczne otwarcie czaszy głównej. Po kontroli czaszy okazało się, że pękła prawa, wewnętrzna linka sterownicza i nastąpiło rozdarcie materiału na górnej powłoce, na wysokosci 2 celi. Ponieważ czasza wykazywała zbyt dużą niestabilność, polegającą na zamykaniu i podwijaniu się prawej strony,  Instruktor przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna - nie stwierdzono przyczyn dynamicznego otwarcia (pomimo poklatkowego przejrzenia całego filmu zarejestrowanego przez kamerzystę).
Profilaktyka - ponieważ nie stwierdzono przyczyn, nie zalecono żadnych działań profilaktycznychDoświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Sigma
zapasowy -  VR 360
pokrowiec - Tandem Sigma
ilość skoków - 1979


19.07.2014 - potrącenie skoczka podczas lądowania
Skok w formacji na zadanie RW-10. Po wykonaniu zadania skoczkowie przystapili do rozejścia na wysokości ok. 1300 - 1400 m. Rozejścia zostały wykonane prawidłowo. Podczas lądowania skoczek na spadochronie Icarus Crossfire 2 149 uderzył w skoczka stojącego na ziemi który wylądował tuż przed zdarzeniem na spadochronie Stiletto 135. Na skutek uderzenia, skoczek stojący na ziemi doznał urazu kręgosłupa szyjnego. Zaopatrzony przez ratownika i po wezwaniu śmigłowca LPR, odtransportowany do szpitala na Szaserów. Po badaniach nie stwierdzono uszkodzenia kręgosłupa szyjnego ani głowy, skoczek pozostal na obserwacji w szpitalu, drugi skoczek bez obrażeń, po badaniach wypuszczony do domu, powrócił na Strefę.  
Przyczyna -brak zachowania separacji poziomej podczas lądowania, brak zdecydowanej reakcji na widok przeszkody w postaci skoczka    
Profilaktyka - zachowanie separacji poziomej podczas lądowania, obserwacja pola lądowania, zdecydowana reakcja na widok przeszkody, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas lądowania (manewry w granicach maks. 30 stopni od kierunku)doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK/ŚK
spadochron - Icarus Canopies 2 149/Stiletto 135
zapasowy - PD-160R/ Optimum 143
pokrowiec - Vector 348/Vector 308
ilość skoków - 279/439


19.07.2014 - uszkodzony kręgosłup
Uczeń skoczek wykonywała skok na zadanie AFF-2/II-2. Lądowanie na spadochronie zbyt mało zahamowanym, na proste, rozstawione nogi. Ponieważ uczeń skoczek odczuwała ból w okolicach kręgosłupa lędźwiowego, wezwano karetkę pogotowia. Po prześwietleniu stwierdzono kompresyjne złamanie kręgu L5
Przyczyna - lądowanie na proste, rozstawione nogi, bez amortyzacji i przy zwiększonej prędkości lotu spadochronu (wiatr minimalny w granicach 1 m/sek) 
Profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, przy zbyt mało zahamowanym spadochronie, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 2


19.07.2014 - ratowanie
Uczeń-skoczek wykonywał skok na zadanie "II-6/szkolny". Po zakończnym zadaniu skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciagającego (pilocika) umieszczonego pod pokrowcem. Pierwsza (wg opisu ucznia skoczka) i kolejne próby wyciągnięcia "pilocika" się nie udały ponieważ wystąpiło zjawisko tzw. "twardego uchwytu". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, otworzył spadochron zapasowy, bez wyczepienia zamków barkowych. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna - prawdopodobnie, zamiast wyciagnięcie "pilocika" uczeń skoczek obmacywał lub pociągał za taśmę regulacji uprzęży, co wg skoczka miało znamiona "twardego uchwytu". Wyciągniecie "pilocika" w układalni nie stworzyło najmniejszego problemu.
Profilaktyka - otwieranie spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciągającego polega na uchwyceniu tulei (kulki) zamocowanej na wierzchołku spadochronu, wyciągnięcie z kieszeni, wyprostowaniu ręki i puszczeniu poza obrysem skoczka, należy to robić zdecydowanie i na jeden raz. W przypadku wystąpienia zjawiska :twardego uchwytu" przed przystąpieniem do procedury wypięcia powinno się wyczepić zamki barkowe.doświadczenie i użyty sprzęt   
skoczek - uczeń-skoczek
spadochron - Navigator 260
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 17


10.07.2014 - uszkodzenie kolana
Skoczek wykonywała skok na zadanie szkolny/II-6. Podczas lądowania, skoczek za wysoko zahamowała spadochron, w wyniku czego nastąpiła niestabilnośc czaszy i lądowanie na nierówno ustawione nogi. Ponieważ skoczek odczuwała ból kolana nogi lewej, odstąpiła od dalszego wykonywania skoków, a po paru godzinach udała się do szpitala. Wstępna diagnoza: stabilizator na kolano, prawdopodobnie skręcenie kolana, po kolejnych badaniach, tym razem USG, stwierdzono zerwanie więzadła krzyżowego tylnego nogi lewej.
Przyczyna - za wysokie zahamowanie spadochronu, niestabilnośc czaszy, podmuchy wiatru, lądowanie na nierówno ustawione nogi, 
Profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 59


06.07.2014 - ratowanie
Skok na zadanie RW-2. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko "zakleszczenia linek", z lewej strony czaszy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna - prawdopodobnie błąd podczas ukladania, polegający na pozostawieniu zbyt dużej, niesymerycznej długości linek w komorze spadochronu głównego, 
Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Pilot 188
zapasowy - Smart 175
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 3113


04.07.2014 - ratowanie
Skok na zadanie solo. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez środek czaszy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z lewej strony.
Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 109


28.06.2014 - katastrofa
Skok w formacji na zadanie RW-6. Po wykonaniu zadania, skoczkowie przystapili do rozejścia na wysokości ok. 1200 - 1300 m. Podczas otwierania spadochronów głównych, dwóch skoczków się zderzyło. Na skutek mocnego zderzenia skoczkowie odnieśli poważne obrażenia. Obaj skoczkowie lądowali na otwartych spadochronach - jeden w okolicach wskaźnika wiatru "rękawa", z obrażeniami kończyn dolnych i miednicy, drugi ok. 200 m za pasem startowym, w zbożu. Wezwano pogotowie ratunkowe i śmigłowiec LPR. Pomimo reanimacji skoczek który wylądował w zbożu nie przeżył, drugi został przewieziony do szpitala.
Przyczyna -prawdopodobnie zbyt mała separacja po rozejściu, która podczas otwarcia czasz spadochronów głównych na kierunku zbieżnym, doprowadziła do zderzenia skoczków.   
Profilaktyka - wnioski ustali PKBWL doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK/INS
spadochron - Icarus Canopies 2 129/Fusion 150
zapasowy - Optimum 143/ R-Max 138
pokrowiec - Vector Micron/Wings
ilość skoków - 1146/1515


05.06.2014 - ratowanie
Skok na zadanie "free". Po zakończonym zadaniu, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego, poprzez wyrzucenie spadochronu wyciągajacego z kieszonki od pokrowcem. Skoczek stwierdził, że nie czuje procesu otwarcia spapdochronu głównego, sięgnął ręką ponownie do kieszonki i namacał spadochron wyciągajacy, do połowy wyciągnięty z kieszonki. Skoczek nie był pewny, co się działo z komorą pokrowca spadochronu głównego (czy nie została już otwarta), przystąpił więc do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy  Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
Przyczyna -  prawdopodobnie wystąpiło zjawisko tzw. "zgubionego uchwytu", ale ponieważ po wyczepieniu zamków barkowych, osłonka wraz z czaszą oddzieliła się od pokrowca, nie znaleziono przyczyn pozostawienia spadochronu wyciągajacego w kieszonce pod pokrowcem. 
Profilaktyka -  wyciągnięcie i wyrzucenie spadochronu wyciągającego powinno być wykonane w taki sposób, by skoczek czuł i wiedział, że spadochron wyciagajacy został wyciągnięty na cała długość i wyrzucowny poza strugi opływające ciało skoczka.
doświadczenie i użyty sprzętskoczek - ŚK
spadochron - Faqtor
zapasowy - Speed 2000-170
pokrowiec - Next
ilość skoków - 142


17.05.2014 - ratowanie

Skok na zadanie AFF_instr.2/1, instruktor prowadzący. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnychProfilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychdoświadczenie i użyty sprzęt skoczek - instruktorspadochron - JVX 89zapasowy - Techno 140pokrowiec - Mirageilość skoków - 2597

 
Zdarzenia 2013
 
21.09.2013 - ratowanie

Skok na zadanie RW-4. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez drugą, skrajną komorę czaszy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  prawdopodobnie błąd podczas ukladania, polegający na niedokładnym rozłożeniu poszczególnych płatów spadochronu, co przy dynamicznym otwarciu spadochronu mogło spowodować przerzucenie jednej z linek przez skrajną komorę czaszy.Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.doświadczenie i użyty sprzęt skoczek - ŚKspadochron - Pilot 150zapasowy - Smart 150pokrowiec - Iconilość skoków - 1696


21.09.2013 - ratowanie

Skok na zadanie RW-11. Po zakończonym zadaniu skoczek wyrzucił spadochron wyciągajacy na wysokości ok. 900 m. Ponieważ nie został zainicjonowany proces otwarcia, a wystąpiło zjawisko tzw. "holowania pilocika", skoczek przystąpił do procedury awaryjnej i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn zablokowania procesu otwarcia, ponieważ po lądowaniu, kontener spadochronu głównego się otworzył i "paczka" wraz ze spadochronem wypadła z pokrowca.Profilaktyka - nie znane są przyczyny zablokowania procesu otwarcia pokrowca spadochronu głównego, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych, zwrócono jednak uwagę na fakt braku wypięcia zamków wyczepnych, co mogło spowodować np. po otwarciu spadochronu zapasowego, poluzowania komory spadochronu głównego, a tym samym jednoczesne otwarcie spadochronu głównego.doświadczenie i użyty sprzęt  skoczek - ŚKspadochron - Classic 281zapasowy - Raven IIpokrowiec - Wingsilość skoków - 254


20.09.2013 - złamana noga

Skoczek wykonywał skok na zadanie solo. Skoczek lądował na normalnie zahamowanym spadochronie, z normalną trajektorią lotu, przyziemienie jednak było z lekkim rozjechaniem nóg, prawa noga przemieściła się do przodu, lewa została w miejscu. Podczas przyziemienia skoczek "przysiadł" ciałem podgiętą i odchyloną nogę lewą. Po oględzinach okazało się, że skoczek doznał otwartego złamania kościu podudzia nogi lewej. Opatrzony, odwieziony do szpitala wezwaną karetką.Przyczyna - prawdopodobnie na skutek lądowania na podwiniętą lewą nogę, gdy cały ciężar ciała został przeniesiony na nogę wcześniej kontuzjowaną;Profilaktyka - obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, należy lądować na złączone i usztywnione obie nogi.doświadczenie i użyty sprzęt:skoczek - ŚKspadochron - Silhouette 210zapasowy - PD 193Rpokrowiec - Vector 353ilość skoków - 1265


30.08.2013 - ratowanie

Skok na zadanie RW-3. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista" przy podwójnym splocie linek nośnych z jednoczesnym klasycznym "kalafiorem", czyli przejściem rozgałęzienia linki sterowniczej przez drugą, skrajną komorę czaszy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na luźnym pozostawieniu linki sterowiczej pomiędzy płatami spadochronu, co przy dynamicznym otwarciu spowodowało przerzucenie linki przez skrajne komoryProfilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca. doświadczenie i użyty sprzętskoczek - ŚKspadochron - Spectre 170zapasowy - PD-160Rpokrowiec - Mars IIilość skoków - 458


25.08.2013 - ratowanie

Skok na zadanie kamera tandem. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista" przy podwójnym splocie linek nośnych oraz pogłebiających się obrotach. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnychProfilaktyka - ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychskoczek - instruktorspadochron - Katana 120zapasowy - Optimum 143pokrowiec - Vector Micronilość skoków - 1002


18.08.2013 - ratowanie

Skok na zadanie CRW-4. Skoczek miał zająć pozycję jakoi trzeci w tzw. "wysokiej etażerce". Dokowanie do formacji, utworzonej z dwóch skoczków, zostalo w pierwszej fazie wykonane na zbyt dużej prędkości, w zwiazku z czym skoczek przeleciał pod formacją i utrzymywał się w pozycji z przodu. W kolejnej fazie, skoczek bez wycofania się do tyłu, podjął próbę dokowania, lecz zrobił to bez widzialności, na skutek czego "wjechał" spadochronem na wysokości 2-3 komory centralnie w skoczka nad sobą, powodując owinięcie go połową czaszy. Ponieważ nie było szans na wyplątanie się z takiej konfiguracji, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń Skoczek owinięty pozbył się czaszy i bezpiecznie lądował.Przyczyna -  dokowanie z pozycji pod formacją, bez widoczności skoczka górnego, nerwowo i bez przygotowaniaProfilaktyka - każda próba dokowania do formacji CRW powinna być wykonywana na małej prędkości, z widzialnością formacji, a skoczka powyżej w szczególności, poprzedzone kompletnym treningiem i omówieniem na ziemidoświadczenie i użyty sprzęt skoczek - ŚKspadochron - Storm 170zapasowy - Minimaxpokrowiec - Mars IIilość skoków - 858


17.08.2013 - ratowanie

Skok na zadanie kamera z formacją RW-6. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 950 m. W tym samym czasie nastąpiło otwarcie spadochronu zapasowego.Obie czasze napełniły się prawidłowo, tworząc konfigurację "banana" w prawo. Skoczek sprawdził stabilność obu czasz, poprzez przejście do konfiguracji "etażerka", lecz po chwili czasza spadochronu zapasowego przeszła na lewą stronę, tworząc konfigurację "banan" w lewo. Nie widząc zagrożenia splątania obu czasz i taśm nośnych, a nie będąc pewnym co do ich stabilności, skoczek wyczepił czaszę główną i lądował na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  Samoczynne otwarcie spadochronu zapasowego nastąpiło na skutek wysunięcia się zawleczki z pętli zamykającej, podczas wielokrotnego siadania i opierania się o ścianę samolotu, oparcie siedzeń czy też podłogi, przy całkowitym braku kontroli położenia zawleczki w pętli, od momentu jego ułożenia do skoku (czyli od początku sezonu) .   Profilaktyka - przynajmniej raz dziennie, przed pierwszym użyciem zestawu spadochronowego, sprawdzić położenie zawleczki w pętli zamykajacej komorę spadochronu zapasowego, dopychajac zawleczkę przynajmniej do połowy, na tyle, o ile pozwala nitka z plombą. skoczek - instruktorspadochron - Traithlon 220zapasowy - Smart 220pokrowiec - Iconilość skoków - 5236


17.08.2013 - złamanie nogi

Skoczek wykonywał skok na zadanie RW-6. Ostatni zakręt (o 180 stopni) do lądowania skoczek wykonał na wysokości ok. 20-30 metrów na wysokosci wieży i manifestu, na skutek czego wylądował twardo, prawdopodobnie na nierówno ustawione nogi, w wyniku czego doznał dwu lub trzykostkowego złamania kości śródstopia z pełnym zwichnieciem stawu skokowego nogi lewej, Opatrzony, odwieziony do szpitala wezwaną karetką.Przyczyna - wykonanie ostaniego zakrętu na niskiej wysokosci o 180 stopni, przy braku możliwości wykorzystania właściowości lotnych spadochronu, lądowanie na nieówno ustawione nogiProfilaktyka - Podstawowa zasada jest taka, że ostatni zakręt nie wykonuje się na małej wysokości (poniżej 100 m), na dodatek o 180 stopni, jednocześnie zwracać należy uwagę na fakt, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.skoczek - ŚKspadochron - Pilot 140zapasowy - Smart 150pokrowiec - Iconilość skoków - 887


29.07.2013 - ratowanie

Skok na zadanie wingsuit. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok.1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista". Skoczek próbował się rozkręcić, lecz obroty zaczęły się pogłębiać. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych, sylwetka do otwarcia stabilna, ręce złożone przy tułowiu pod pokrowcem, nogi złączone i podgięteProfilaktyka - ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychdoświadczenie i uzyty sprzęt skoczek - ŚKspadochron - Icarus Safire2 169zapasowy - Smart 160pokrowiec - Infinityilość skoków - 1314


27.07.2013 - ratowanie

Skok na zadanie kamera tandem.Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnychProfilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznychdoświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktorspadochron - Katana 120zapasowy - Techno 128pokrowiec - Vector IIIilość skoków - 1153


19.07.2013 - ratowanie

Skok na zadanie kamera tandem. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista" przy podwójnym splocie linek nośnych. Po zlikwidowaniu obrotów, okazało się, że jednocześnie wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez środek czaszy. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z prawej strony.Profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.doświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktorspadochron - Katana 120zapasowy - Optimum 143pokrowiec - Vector Micronilość skoków - 906


19.07.2013 - złamana noga

Skoczek wykonywał skok na zadanie free. Podczas lądowania, skoczek lądował na zawietrznej za przeszkodą terenową w postaci budynków ukladalni i wysokich drzew, przy porywach wiatru od strony zachodniej, w wyniku czego wystąpiło zjawisko duszenia oraz niestabilność czaszy. Skoczek lądował twardo, prawdopodobnie na nierówno ustawione nogi, w wyniku czego doznał dwu lub trzykostkowego złamania kostki z podwichnieciem stawu skokowego nogi lewej, Opatrzony, odwieziony do szpitala wezwaną karetką.Przyczyna - lądowanie przy silnym wietrze oraz podmuchach za przeszkodami terenowymi, lądowanie na nierówno ustawione nogi,Profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.doświadczenie i użyty sprzęt:skoczek - ŚKspadochron - Sabre2 260zapasowy - Techno 240pokrowiec - Atomilość skoków - 487


14.07.2013 - złamana noga

Skoczek wykonywała skok na zadanie free. Podczas lądowania, skoczek za wysoko zahamowała spadochron, w wyniku czego nastąpiła niestabilnośc czaszy i lądowanie na nierówno ustawione nogi. Skoczek doznała złamania kości strzałkowej nogi prawej, Opatrzona, odwieziona do szpitala wezwaną karetką, po prześwietleniu zaordynowano szynę i 6 tygodni zwolnienia.Przyczyna:za wysokie zahamowanie spadochronu, niestabilnośc czaszy, podmuchy wiatru, lądowanie na nierówno ustawione nogi,Profilaktyka:Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.doświadczenie i użyty sprzęt:skoczek - ŚKspadochron - Pilot 150zapasowy - Smart 175pokrowiec - Iconilość skoków - 450


07.07.2013 - ratowanie

Uczeń-skoczek wykonywał skok na zadanie "AFF-3". Oddzielenie od samolotu uczeń wykonał odbijąc sie z lewej nogi, co spowodowało wyrwanie z rąk instruktora, w kierunku na ogon samolotu. Uczeń skoczek wpadł w korkociąg plecowy i nie reagował na sygnały instruktora. Instruktor podjął dwie próby przechwycenia ucznia i przewrócenia na brzuch, które nie przyniosły efeku. Przed trzecią próbą przechwycenia, uczeń skoczek na wysokości ok. 1500 m, otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna:pomimo przygotowania naziemnego i treningu na makiecie samolotu, podczas skoku uczeń wykonał całkowicie inne czynności niż były trenowane, tzn. odbił się  z lewej nogi, oddzielił się w kierunku na ogon, nie reagował na sygnały instruktora, tłumacząc się po skoku silnym stresem.   Profilaktyka:przeprowadzono powtórne szkolenie naziemne (wyeliminowano proces odbicia z lewej nogi), cofnięto się do zadania AFF-2 (asysta dwóch instruktorów) i wykonano skok sprawdzajacy. Po analizie skoku podjęto decyzję o jeszcze jednym skoku wg zad. AFF-2, do wykonania w przyszłym tygodniu, który zadecyduje o dalszym szkoleniu ucznia.doświadczenie i użyty sprzęt:   skoczek - uczeń-skoczekspadochron - Navigator 240zapasowy -  Smart 250pokrowiec - Vector SEilość skoków - 3


29.06.2012 - ratowanie

Skok na zadanie RW-9. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna: nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnychProfilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych doświadczenie i użyty sprzęt:skoczek - skoczekspadochron - Sabre 2 190zapasowy - PD-176Rpokrowiec - Vector 350ilość skoków - 180


28.06.2013 - ratowanie

Uczeń-skoczek wykonywał skok na zadanie "szkolny". Po zakończnym zadaniu skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciagającego (pilocika) umieszczonego pod pokrowcem. Pierwsza próba zakończyła się wyciągnięciem "pilocika" do połowy i pozostawieniu pilocika w kieszeni. Kolejne próby wyciągnięcia "pilocika" się nie udały ponieważ wystąpiło zjawisko tzw. "zgubionego uchwytu". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.Przyczyna:mało zdecydowane wyciagnięcie "pilocika" i wypuszczenie go z ręki, pomimo, że połowa została w kieszeni pod pokrowcem.Profilaktyka:otwieranie spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciągającego polega na uchwyceniu tulei (kulki) zamocowanej na wierzchołku spadochronu, wyciągnięcie z kieszeni, wyprostowaniu ręki i puszczeniu poza obrysem skoczka, należy to robić zdecydowanie i na jeden raz. doświadczenie i użyty sprzęt  skoczek - uczeń-skoczekspadochron - Navigator 260zapasowy -  Smart 250pokrowiec - Vector SEilość skoków - 10


22.06.2013 - złamanie nogi
Skoczek wykonywał skok na zadanie solo. Podczas lądowania, skoczek po ostatnim zakręcie na wysokosci ok. 80 m. wypracował prostą i podchodził do lądowania. Lądowanie na wysokosci satrtu, w odległości ok. 50 m od linii "bledów", na nierównosci terenowej, w postaci bruzdy, pozostawionej przez koła traktora, koszącego kilka dni wcześniej trawę. Na skutek podwinięcia nogi, skoczek doznał obrażeń, w postaci trzykostkowego złamania. Opatrzony na miejscu przez ratownika medycznego, odwieziony do szpitala wezwaną karetką.
Przyczyna:lądowanie na nierównosci terenowej, na rozstawione, luźne nogi. 
Profilaktyka:obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, w terenie, na którym mogą występować nierówności, należy lądować na złączone i usztywnione nogi. doświadczenie i użyty sprzętskoczek - ŚK
spadochron - Silhouette 210
zapasowy - PD-176R
pokrowiec - Vector 350
ilość skoków - 113


19.05.2013 - kontuzja kolana

opis zdarzenia:Skoczek wykonywał skok na zadanie RW-4. Podczas lądowania, skoczek po ostatnim zakręcie stwierdził, że jest za nisko i mocno zaciągnął linki sterownicze spadochronu, w wyniku czego nastąpiło wysokie wybranie i lądowanie tzw. "telemarkiem". Skoczek doznał uszkodzenia kolana nogi lewej. Po badaniach (w środę dnia 22.05) okazało się, że skoczek doznał urazu w postaci zerwania więzadła krzyżowego kolana lewegoprzyczyna:za niski zakręt, nerwowa reakcja ze zbyt gwałtownym zaciągnieciem linek sterowniczych spadochronu, lądowanie na rozstawione nogi, z wykrokiem tzw. "telemarkiem", na skutek czego wystąpił tzw. "przeprost kolana"profilaktyka:Generalna zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, należy lądować na złączone i usztywnione nogi - bez względu na poziom wyszkolenia, ilość skoków i doświadczeniedoświadczenie i użyty sprzętskoczek - ŚKspadochron -  Icarus Crossfire 2 139zapasowy - Optimum 160pokrowiec - Wingsilość skoków - 731


02.05.2013 - złamana noga

opis zdarzenia:Skoczek wykonywał skok na zadanie free. Lądowanie poza lotniskiem, po północnej stronie, w odległosci ok.1,5 km od granic lotniska, na polu uprawnym. Skoczek zauważył linię eletryczną nad którą swobodnie przeleciał, ale tuż przed przyziemieniem zauważył drugą, poprzeczną nitkę linii elektrycznej. Skoczek wykonał gwałtowny skręt, nierównomiernie przyziemił i doznał obrażeń podudzia nogi lewej. Opatrzony na ziemi przez ratownika medycznego, po czym wezwano sanitarkę. Lekarz z sanitarki stwierdził, że bezpieczniej jest wezwać śmigłowiec, który przewiózl skoczka do szpitala..przyczyna:pomimo przygotowania się do lądowania, zahamowania spadochronu, na skutek zawirowań powietrza pomiędzy lasem, a polem, spadochron utracił właściwości nośne i nastąpiło lądowanie w zakręcie, na nierównomiernie złączone nogiprofilaktyka:przy skokach z wysokości 4000 m zdarza się czasami, że na skutek spóźnionego wyjścia, przedłużenia procesu odejścia dużej grupy, czy też zmiany warunków atmosferycznych, może nastąpić lądowanie poza granicami znanego lotniska. Poznanie topografii lotniska z tzw. "okolicami", w wielu przypadkach pozwola na uniknięcia zaskoczenie nieznanym terenem, w tym przypadku linią elektryczną, przechodzącą w poprzek uprawnego pola. Obowiązująca zasada jest taka, że lądowanie bokiem, w zakręcie, a szczególnie w terenie poza lotniskiem, powinno być zawsze na złaczone i usztywnione nogi. Dodatkowo, przy szybko zmieniających się warunkach atmosferycznych, warto rozpatrzyć ewentualne skutki podjęcia decyzji o wykonaniu skoku.doświadczenie i użyty sprzętskoczek - ŚKspadochron -  Pilot 188zapasowy - Smart 190pokrowiec - Iconilość skoków - 221


26.04.2013 - złamana noga

opis zdarzenia:Skoczek wykonywał skok na zadanie tandem z pasażerem. Podczas lądowania, mimo przebytego szkolenia, pasażer nie dostosował się do polecenia instruktora i opuścił nogi. Nastąpiło podwinięcie nogi prawej, na skutek czego pasażer doznał obrażeń w postaci urazu prawego podudza, złamania kości strzałkowej. Opatrzony na ziemi, odwieziony do szpitala wezwaną sanitarką..przyczyna:niedostosowanie się do polecenia instruktora, opuszczenie nóg podczas przyziemieniaprofilaktyka:pomimo szkolenia naziemnego, podczas lądowania, cały czas przypominać pasażerowi o podniesieniu nóg i utrzymywaniu ich w pozycji tzw. "poziomki", w przypadku, gdy pasażerowie nie wykazują się zbyt dużą sprawnością fizyczną, pomóc pasażerowi, poprzez podłożenie własnych nóg pod nogi pasażera i podniesienia ich do góry, tak, by pierwszy kontakt z ziemią był po stronie tandem pilotadoświadczenie i użyty sprzętskoczek - instruktorspadochron -  Sigma II 370zapasowy - VCR 360pokrowiec - Sigma Tilość skoków - 1059http://www.transport.gov.pl/files/0/1796258/20130510RK.pdf

Zdarzenia 2012
07.10.2012 - ratowanie

opis zdarzenia: skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-4". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. przyczyna: nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych doświadczenie i użyty sprzęt skoczek - ŚK spadochron - Icarus JVX 104 zapasowy - Techno 140 pokrowiec - Mirage ilość skoków - 2325


07.10.2012 - ratowanie Opis zdarzenia: Skoczek wykonywała skok na zad. "RW-4". Podczas procesu otwarcia wystapiło zjawisko skręcenia linek wraz z taśmami nośnymi, Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Przyczyna: prawdopodobną przyczyną zdarzenia był błąd w technice układania czaszy spadochronu głównego, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem z uprzężą pomiędzy linkami nośnymi Profilaktyka: podczas składania czaszy zwracać uwagę na równomierne rozdzielanie poszczególnych grup linek nośnych, dokładnie kontrolować proces układania czaszy i sprawdzenia linek nośnych i sterowniczych doświadczenie i użyty sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Icarus Safire 149 zapasowy - Speed 2000 - 150 pokrowiec - Javelin Odyssey ilość skoków - 561

23.09.2012 - ratowanie Opis zjawiska: Skoczek wykonywał skok na zadanie "free". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wykonał obrót w w prawą stronę, co spowodowało skręcenie linek o jeden skręt, następnie tych skrętów "dołożyło" się jeszcze trzy. Po kilku próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych oraz stosowania tzw. "pajacyka", skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: Zjawisko "skręcenia linek" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia. Niemożność rozkręcenia linek, pomimo stosunkowo dużej czaszy, wystąpiło prawdopodobnie na skutek zakleszczenia slajdera w skręconych linkach, co mogło spowodować utrudnienie w rozkręceniu. Profilaktyka: Zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu. Doświadczenie i sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Pilot 188 zapasowy - Smart 190 pokrowiec - Icon ilość skoków -179

16.09.2012 - ratowanie Opis zjawiska: Skoczek wykonywał skok na zadanie "wysokościowy" z 7000 m.. Po zakończonym zadaniu skoczek bezskutecznie próbował zlokalizować kieszonkę ze spadochronem wyciągającym, aby przystąpić do procesu otwarcia spadochronu głównego. Po trzech nieudanych próbach, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki barkowe i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: Prawdopodobną przyczyną zaistnienia zdarzenia była dopasowanaa uprząż spadochronu oraz zbyt grube ubranie, co mogło spowodować ograniczony zasięg ruchów skoczka. Profilaktyka: Podczas skoków wymagających dołożenie dodatkowych warst odzieży, stosować spadochrony o powiększonej uprzęży, pozwalającej na swobodny dostęp do wszystkich uchwytów i systemu otwierania spadochron głowny Doświadczenie i sprzęt: skoczek - skoczek spadochron - Icarus Safire 149 zapasowy - Smart 150 pokrowiec - Wings ilość skoków - 416

15.09.2012 - złamanie nogi Opis zjawiska: Skoczek wykonywał w ramach treningu skok na zad. "teren" połaczony z zadaniem "CRW-2" z flagą. Wykonywanie zadań w powietrzu, lot na otwartej czaszy i budowa rundy do lądowania - poprawne. Podczas lądowania skoczek, podchodząc do wybranego miejsca, przechodził nad przeszkodą terenową w postaci drzewa wysokości ok. 3- 4 metrów. Obciążnik flagi w postaci woreczka z ołowiem wszystym w dolną krawędź flagi (umownie "krawędź natarcia" flagi) zaczepił o koronę drzewa, co spowodowało zatrzymanie ruchu postępowego skoczka, ale czasza leciała do przodu. Wystąpiło zjawisko tzw. "kotwicy" a co za tym idzie, dynamiczne lądowanie skoczka, na skutek czego skoczek doznał urazu nogi lewej w postaci złamania dwóch kości podudzia. Przyczyna: silne zawirowania powietrza w strefie lądowania, zaczepienie obciążnikiem flagi o przeszkodę terenową. Profilaktyka: Podczas wykonywania skoków w teren przygodny, skoki z dodatkowymi przedmiotami wykonywać tylko w przypadku czystego i odkrytego terenu Doświadczenie i sprzęt: skoczek - instruktor spadochron - PD Lightning 176 zapasowy - Smart 160 pokrowiec - Icon ilość skoków - 1370

11.09.2012 - kontuzja kolana Opis zjawiska: Uczeń - skoczek wykonywał skok na zadanie "I-1". Proces otwarcia, manewrowanie na wysokości, budowa rundy - poprawna. Podczas podejścia do lądowania uczeń nie skorygował kierunku tylko lądował z lekkim obrotem w lewa stronę. Na skutek lądowania na luźne, rozstawione nogi uczeń doznał kontuzji nogi lewej w okolicach kolana. Przewieziony na drugi dzień na badania lekarskie do szpitala w Łodzi, gdzie zdiagnozowano prawdopodobieństwo zerwania więzadła boczno-środkowego. Pozostawiony w szpitalu na obserwacji Przyczyna: Lądowanie bokiem do wiatru, z pogłebiającym się skrętem, na luźne, rozstawione nogi. Profilaktyka: W procesie szkolenia, pomimo wykorzystywaniu do szkolenia spadochronów szybujących, wyrobić nawyk lądowania na złączone w trzech punktach nogi, bez względu na kierunek tuz przed przyziemieniem Doświadczenie i sprzęt: skoczek - uczeń spadochron - Navigator 260 zapasowy - PD-253R pokrowiec - Vector SE ilość skoków - 2

09.09.2012 - ratowanie Opis zjawiska: Skoczek wykonywał skok na zadanie "free". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek podwójnego przełożenia spadochronu w osłonce podczas wkladania do pokrowca (wg oświadczenia układacza) Profilaktyka: zwracać szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie tzw. "paczki" czyli spadochronu w osłonce w kontener pokrowca, w przypadku wątpliwości czy proces wkładania był zgodny z instrukcją, powtórzyć włożenie jeszcze raz, ale po sprawdzeniu, czy nie nastąpiło samoistne skręcenie linek nośnych Doświadczenie i sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Icarus Crossfire 119 zapasowy - PD-126R pokrowiec - Mirage ilość skoków - 670

02.09.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - instruktor spadochron - Jedai 120 zapasowy - Smart 135 pokrowiec - Javelin ilość skoków -1012 opis sytuacji: Skoczek wykonywał skok na zadanie "kamera tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. przyczyna: Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia. profilaktyka: zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

16.08.2012- ratowanie doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - instruktor spadochron - Stiletto 150 zapasowy - PD 143R pokrowiec - Vector 340 ilość skoków - 667 opis sytuacji: Skoczek wykonywał skok na zadanie "obserwator". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. przyczyna Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia. profilaktyka: zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

16.08.2012- ratowanie doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Jedai 120 zapasowy - Smart 135 pokrowiec - Javelin ilość skoków - 980 opis sytuacji: Skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-6". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. przyczyna prawdopodobną przyczyną zdarzenia był błąd układacza w technice układania czaszy spadochronu głównego,Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia. profilaktyka: zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

04.08.2012 - ratowanie doświadczenie i użyty sprzęt: skoczek - ŚK głowny - Icarus Crossfire 139 zapasowy - Micro Raven 109 pokrowiec - Atom skoków - 5139 Opis zdarzenia: Skoczek wykonywał skok w zespole z tandemem jako kamerman. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Otwarcie spadochronu było bardzo dynamiczne, na skutek czego nastapiło zerwanie dwóch linek nośnych po stronie lewej i jednej po stronie prawej. Spadochron utracił właściwości lotne wobec czego skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy Przyczyna: nie znaleziono przyczyn dynamicznego otwarcia czaszy głównej, co było przyczyną zerwania linek nosnych Profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny dynamicznego otwarcia, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

21.07.2012 - ratowanie doświadczenie i użyty sprzęt: skoczek - ŚK głowny - Jedaai 120 zapasowy - Smart 135 pokrowiec - Javelin skoków - 957 Opis zdarzenia: Skoczek wykonywał skok na zadanie "kamera tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia. Profilaktyka: zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

15.07.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i użyty sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Icarus JVX 104 zapasowy - Techno 140 pokrowiec - Mirage ilość skoków - 2271 Opis zdarzenia: Skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-4". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy.. Przyczyna: nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych Profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych

30.06.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i użyty sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Pilot 150 zapasowy - Smart 150 pokrowiec - Icon ilość skoków - 2766 Opis zdarzenia: Skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-2". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych Profilaktyka: ponieważ nieznane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych

24.06.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i użyty sprzęt: skoczek - uczeń spadochron - Navigator 260 zapasowy - Smart 250 pokrowiec - Vector SE ilość skoków - 18 Opis zdarzenia: Uczeń -skoczek wykonywał skok na zad. "II-5". Podczas procesu otwarcia wystapiło zjawisko "kalfiora" tzn. jedna z linek nośnych grupy "B" z prawej strony czaszy została przerzucona przez czaszę. Po kilku próbach zlikwidowania obrotów, uczeń - skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie tuż za użytkową częścią lotniska, na polach uprawnych Przyczyna: prawdopodobną przyczyną zdarzenia był błąd układacza w technice układania czaszy spadochronu głównego, Profilaktyka: podczas składania czaszy zwracać uwagę na równomierne rozdzielanie poszczególnych grup linek nośnych, dokładnie kontrolować proces wkładania czaszy w osłonkę spadochronu głównego

15.06.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i użyty sprzęt: skoczek - ŚK spadochron - Icarus Crossfire2 109 zapasowy - Smart 110 pokrowiec - Icon ilość skoków - 732 Opis zdarzenia: Skoczek wykonywał skok na zadanie "RW-4". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: prawdopodobną przyczyną wystąpienia zjawiska "twista" było niedbałe zahamowanie lewego uchwytu sterowniczego na taśmie nośnej, co spowodowało podczas otwarcia spapdochronu głównego, odhamowanie lewej strony spadochronu i natychmiastowe wejście w pogłębiające się obroty Profilaktyka: starannie wykonywac czynność "hamowanie spadochronu" poprzez dokładne umieszczenie uchwytów sterowniczych na swoim miejscu wraz z zabezpieczoną poprzez "łezkę" linką sterowniczą

19.05.2012 - ratowanie doświadczenie i użyty sprzęt: skoczek - ŚK głowny - Velocity 103 zapasowy - PD-126R pokrowiec - Spirit skoków - 5030 Opis zdarzenia: Skoczek wykonywał skok w zespole z tandemem jako kamerman. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Przyczyna: nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych Profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych

17.03.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - skoczek pokrowiec: Atom główny: PD 210 zapas: Techno 190 ilość skoków - 106 opis sytuacji: Skoczek wykonywał skok na zadanie "free". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m, który po napełnieniu się czaszy przeszedł w pogłębiające się obroty w prawo. Po paru próbach zlikwidowania obrotów skoczek wypiął czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy przyczyna: prawdopodobną przyczyną zaistniałego wydarzenia było zakleszczenie luźnej końcówki linki sterowniczej zamocowanej do uchwytu sterowniczego z pierścieniem przez który przechodzi linka sterownicza profilaktyka: nadmiar linki sterowniczej po przywiązaniu do uchwytu sterowniczego należy obciąć lub wkłuć w linkę sterowniczą nad uchwytem sterowniczym

25.03.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - ŚK pokrowiec: Javelin główny: Jedai 120 zapas: Smart 135 ilość skoków - 872 opis sytuacji: Skoczek wykonywał skok na zadanie "kamera tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. W trakcie procesu otwarcia spadochron wszedł w głębokie nurkowanie w prawą stronę z silnymi obrotami, wystąpiło zjawisko tzw. twista". Po dwóch próbach rozkręcenia linek poprzez rozciąganie taśm nośnych, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. przyczyna Zjawisko "twista" wystąpiło z niewiadomych przyczyn, prawdopodobnie na skutek nierównomiernego wplecenia linek nośnych do osłonki, pozostawienia zbyt małego luzu pomiędzy taśmiami nośnymi a osłonką lub nierównomiernego ułożenia stateczników, co mogło spodować obrót w procesie otwarcia profilaktyka: zwracać szczególną uwagę staranność wplatania linek nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz nie wplatania linek nośnych do samych taśm nośnych (pozostawienie tzw. "luzu" pomiędzy taśmami nośnymi a osłonką), a także staranne rozkładanie stateczników i poszczególnych płatów spadochronu.

29.04.2012 - ratowanie doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - instruktor pokrowiec: Mirage główny: Icarus JVX 104 zapas: Techno 140 ilość skoków - 2171 opis sytuacji: Skoczek wykonywał skok na zadanie "obserwator". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. przyczyna nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych

30.04.2012 - pęknięcie kości piszczelowej doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - uczeń skoczek pokrowiec: Vector SE główny: Navigator 260 zapas: Smart 250 ilość skoków - 6 opis sytuacji: Uczeń -skoczek wykonywał 6 skok na zad. "AFF-5". Wykonywanie zadań w powierzu, lot na otwrtej czaszy i budowa rundy do lądowania - poprawne. Podczas podejścia do lądowania uczeń zbyt wcześnie zahamował spadochron, co spowodowało jego podwieszenie na wysokości ok. 3 - 4 metrów, po czym zbyt gwałtowanie odpuścił uchwyty sterownicze, co skutkowało nabraniem prędkości do lądowania i lądowaniem z wahnięciem. Na skutek dynamicznego lądowania na nierówno rozstawione nogi, uczeń doznał kontuzji w postaci pękniecia kości piszczelowej nogi prawej. przyczyna zbyt wysokie zahamowanie spadochronu, niepotrzebne odhamowanie i lądowanie z wahnięciem na rozstawione nogi. profilaktyka: podczas zbyt wysokiego zahamowania utrzymywac spadochron w tej samej konfiguracji aż do lądowania, należy przygotować się na mniej komfortowe i bardziej dynamiczne lądowanie, nogi nalezy trzymac razem i powinny być one złączone

01.05.2012 - złamana noga doświadczenie skoczka i używany sprzęt: skoczek - uczeń skoczek pokrowiec: Talon główny: Falcon 235 zapas: Tempo 210 ilość skoków - 40 opis sytuacji: Uczeń -skoczek wykonywał 40 skok na zad. "II-5". Wykonywanie zadań w powietrzu, lot na otwartej czaszy i budowa rundy do lądowania - poprawne. Podczas lądowania uczeń lądował na obie nogi, lecz noga prawa się podwinęła i uczeń jeszcze ją sobie przysiadł. Na skutek lądowania na nierówno rozstawione nogi, uczeń doznał kontuzji w postaci podwójnego złamania kości piszelowej i strzałkowej, bez przemieszczenia. przyczyna lądowanie na nierównomiernie złączone nogi z podwinięciem.. profilaktyka: podczas ladowania, nogi nalezy trzymac razem złączone w trzech punktach, równolegle do powierzchni ziemi