Aktualizacja z dnia 23 listopada 2019 r.

W czasie zebrania wyłoniono nowy Zarząd Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego, w skład którego aktualnie wchodzą:
Arkadiusz Majewski – przewodniczący
Remigiusz Wolak – skarbnik
Mariusz Pawłowski – sekretarz
Dariusz Banaszkiewicz
Wojciech Zbiegniewski


Drodzy Państwo!
Na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 2019/10/07 z dnia 7.10.2019r., zarząd Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2019 o godzinie 16:00 w Sali klubowej (hangar samolotowy), odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze Sekcji Spadochronowej AW.
Zgodnie z Regulaminem Sekcji Specjalnościowych Aeroklubu Warszawskiego. (uchwalonym przez Zarząd AW 15/03/1999 r.) W zebraniu udział biorą osobiście, z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni (mający opłacone składki członkowskie) i honorowi, a także z głosem doradczym członkowie wspierający będący osobami fizycznymi i osoby zaproszone.

Porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Spadochronowej – kadencji 2018/2019:

1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego zarządu sekcji.
2. Wybór Sekretarza zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie informacji sposobie działania AW, strukturze aeroklubu, sposobie wyboru władz Sekcji i Aeroklubu.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu Sekcji z działalności w okres kadencji.
7. Omówienie sytuacji finansowej za okres kadencji.
8. Informacja o odzyskaniu finansowania samolotu SP-WAW.
9. Informacja o afiliowaniu strefy SkyDive Warszawa w USPA.
10. Wybory do zarządu Sekcji Spadochronowej
11. Status lotniska w Chrcynnie, plany inwestycji i plany zamian w infrastrukturze strefy.
12. Plany na roku 2020, zarządzanie strefą.
13. Podsumowanie zebrania.
14. Zamknięcie obrad.
15. Cześć integracyjna.

Do zobaczenia
Zarząd SSAW